Verzoek om beschikbaarheid of reservering
Accommodatie
Het management stuurt u een reserveringsofferte die binnen 3 dagen na ontvangst per e-mail of fax dient te worden geaccepteerd. De reservering dient te worden bevestigd middels een aanbetaling gelijk aan 1/3 van het bedrag voor het gehele verblijf. De aanbetaling dient te geschieden binnen 10 dagen vanaf de dag van de offerte middels een postwissel of een bankoverschrijving. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal de reservering worden geannuleerd.

In de appartementen of villa's kunnen niet meer personen verblijven dan op het moment van reserveren is aangegeven.

Het bedrag van het verblijf wordt berekend over de gehele bevestigde periode, ook in het geval u later aankomt of eerder vertrekt (dit dient u zo spoedig mogelijk door te geven). Het openstaande bedrag dient ten minste 3 dagen voor vertrek te worden voldaan, bij voorkeur in contanten, of per cheque. Wij accepteren geen betalingen met. Op ongeveer 1 km afstand vindt u twee geldautomaten.

De reservering loopt:
- vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst
- tot 09.30 uur op de dag van vertrek

Wij wensen u een fijne vakantie!

Het is spijtig als u moet opzeggen, maar het is ook jammer als onze kamers leeg blijven doordat u niet komt opdagen en wij andere potentiële gasten niet de gelegenheid kunnen geven om op deze kamers te verblijven. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.
De contractuele bepalingen volgens de Europese wetgeving blijven echter van kracht.